Grote onrust bij Rijkswaterstaat over roosteren

Als gevolg van de diverse problemen met het inroosteren is er door de Abvakabo en de VPW vastgesteld dat er thans een onwerkbare situatie is ontstaan. E.e.a. is weergegeven in onderstaande nieuwsbrief van de Abvakabo en wordt volledig onderschreven door de VPW. Beide bonden zullen nu vervolgstappen voorbereiden.

De leidraad ‘Roosteren’ lijkt de plank volledig mis te slaan. Het nieuwe roosteren werd bij Rijkswaterstaat geïntroduceerd om overschrijding van de arbeidstijdenwet te voorkomen en te zorgen voor uniformiteit. In plaats daarvan lijkt de leidraad juist voor onwerkbare situaties te zorgen.

 ANP – Roos Koole

Een normaal, sociaal leven is bijna niet te leiden nu de roosters bij bijvoorbeeld verkeerscentrales en sluizen niet meer periodiek worden herhaald, maar door een roostergenerator (computer) worden gegenereerd. Tot het laatste moment wordt geschoven met diensten, waardoor medewerkers in de knel komen met privé-afspraken. Wil je een keer niet ingeroosterd worden op een zaterdag, dan dien je een verlofdag op te nemen. En dan ook nog eens ruim van tevoren, anders wordt deze niet toegekend. Voor vervanging ben je zelf verantwoordelijk, open plekken in het rooster moet het team zelf zien op te lossen.

Reservediensten
Reservediensten – diensten waarbij het tot 28 dagen voor aanvang niet duidelijk is of dit een vroege, late of dagdienst is – zijn nauwelijks meer als dagdienst terug te vinden in het definitieve rooster. Van de 100 reservediensten per jaar, die in principe als dagdienst worden ingeroosterd, blijven er in de nieuwe roosters maar 5 over als dagdienst.

Roostergenerator
De roostergenerator zou een goed en evenredig verdeeld rooster moeten kunnen maken, waarbij de diensten zo gelijk mogelijk worden verdeeld over de medewerkers. Dit blijkt echter alleen te functioneren bij een team waar iedere medewerker 36 uur werkt en de behoeftebepaling dagelijks hetzelfde is. Maar wil een medewerker minder uren maken of geen nachtdienst draaien, dan wordt het op z’n zachtst gezegd een rommeltje.

Geen vertrouwen
De problemen in ogenschouw nemend, geeft de nieuwe manier waarop roosters worden gegenereerd geen vertrouwen voor de toekomst. De roep om het cyclisch (periodiek) roosteren te handhaven, wordt onder de medewerkers bij Rijkswaterstaat steeds groter. Abvakabo FNV gaat deze signalen de komende weken verder inventariseren.