Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling ABP

Er is een onderhandelingsresultaat overeengekomen over de nieuwe pensioenregeling die er 1 januari 2015 geldt. De werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over onder andere:
• het opbouwpercentage (het stukje pensioen dat medewerkers jaarlijks opbouwen)
• het nabestaandenpensioen

Omdat de wetgeving is veranderd, hebben de sociale partners de ABP-regeling moeten aanpassen. Hierbij is rekening gehouden met de betaalbaarheid van de regeling. Daarnaast is geprobeerd om de negatieve effecten van nieuwe wetgeving zo eerlijk mogelijk te verspreiden over de verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen.
De belangrijkste verandering vanuit de wet is de verlaging van het opbouwpercentage. Hierdoor bouwt een medewerker vanaf 2015 minder pensioen op. De veranderingen gelden voor deelnemers die nu pensioen opbouwen, dus niet voor gepensioneerden.

Meer uitgebreide informatie vindt u in de onderstaande bijlage.

Ledenbrief AC Rijksvakbonden Pensioen oktober 2014