VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Wat betekent onderhandelaarsakkoord SBF voor Rijkswaterstaat?

Posted by Peter Wulms op 18 juni 2014

Op 26 mei jl. hebben de vakbonden met BZK een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe structurele regeling en overgangsregeling voor SB-functies.

De huidige SBF-regeling kent twee groepen: SBF55 en SBF60. In de nieuwe regeling vervalt dit onderscheid. Er komt één SBF-regeling voor alle SB-functies bij het Rijk. Wel hebben we een bijzondere afspraak weten te maken voor medewerkers die nu in een SBF55 functie werken.

Welke afspraken gelden voor wie?

Het is belangrijk om goed onderscheid te maken voor wie welke afspraken uit het onderhandelaarsakkoord gaan gelden.

De nieuwe SBF-regeling en de overgangsmaatregelen in het akkoord gaan gelden voor medewerkers in een SBF60 functie. Bij Rijkswaterstaat zijn dat medewerkers bij de Rijksrederij. Deze afspraken gaan ook gelden voor medewerkers die vanaf 1 april 2015 voor het eerst gaan werken in een SBF55 functie.

Voor medewerkers die nu werkzaam zijn in een SBF55 functie (de zittende SBF-ers) zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord niet van toepassing. Voor deze medewerkers gaan we nog overgangsafspraken maken in het DGO IenM. Dat hebben we bewust gedaan om zo de ruimte te hebben om een zo goed mogelijke overgangsregeling af te spreken.

Deze nog af te spreken overgangsregeling gaat voor de zittende SBF-er pas de huidige SBF55 regeling vervangen, als we daarover overeenstemming hebben bereikt met IenM. Tot die tijd blijft voor deze groep de huidige SBF55 regeling dus van toepassing. Onderdeel van de overgangsregeling wordt ook de aanspraak in geval de aanmerking als SB-functie komt te vervallen. Dat gebeurt als TNO objectief vaststelt dat de functie niet meer substantieel bezwarend is.

Waarom deze afspraken?

De VPW is tot dit resultaat gekomen na een drukbezochte ledenraadpleging. De aanwezige leden gaven onze onderhandelaar de ruimte om overeenstemming te bereiken over één nieuwe SBF-regeling voor alle SBF-ers bij het Rijk. De kans dat in de onderhandelingen met BZK een aparte SBF55 regeling overeind zou blijven, werd als zeer laag ingeschat. Reden hiervoor is dat niemand, ook TNO niet, een harde uitspraak doet over de vraag welke ontslagleeftijd bij welke mate van bezwarendheid hoort. De keuze voor ontslagleeftijd en uitkeringsniveau is daarmee puur arbeidsvoorwaardelijk bepaald.

In een tijd waarin alle SBF-regelingen zwaar onder druk staan en leeftijdsonderscheid steeds meer aandacht krijgt, is de kans dat er arbeidsvoorwaardelijk een verschil tussen SBF-ers overeind kan blijven, niet groot. Uiteindelijk kozen onze leden daarom voor inzet op een goede structurele SBF-regeling en een goede overgangsregeling voor zittende medewerkers als harde voorwaarde voor een akkoord.

Hoe nu verder?

Als het onderhandelaarsakkoord met BZK wordt omgezet in een definitief akkoord (de verwachting is dat dit op donderdag 26 juni gebeurt), dan gaat de VPW direct aan de slag om met IenM een goede overgangsregeling af te spreken. Wij houden jullie op de hoogte.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: