VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Wat gaat er gebeuren met SBF55?

Posted by Peter Wulms op 6 juni 2014

Op maandag 26 mei hebben de vakbonden ABVAKABO FNV, AC/VPW, CNV Publieke Zaak en CMHF met het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe regeling voor substantieel bezwarende functies (SBF). Dit onderhandelaarsakkoord wordt nu voorgelegd aan de leden. Op donderdag 26 juni weten we of er een definitief akkoord komt. Meer informatie over het akkoord vind je hier >>.

Het akkoord raakt ook de medewerkers die nu werkzaam zijn in een SBF55 functie of dat in de toekomst gaan doen. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat medewerkers die vanaf 1 april 2015 instromen, de nieuwe SBF-regeling gaat gelden. Deze regeling kent geen vaste ontslagleeftijd meer, maar geeft recht op 26 maanden SBF-uitkering.

Voor zittende medewerkers is overeengekomen dat in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) IenM een overgangsmaatregel wordt afgesproken. Tot er overeenstemming is over deze overgangsmaatregel, blijft de huidige SBF55-regeling voor de zittende medewerkers van toepassing.

Op donderdag 5 juni hebben de VPW en de andere bonden met IenM de afspraak gemaakt dat we op korte termijn gaan spreken over de overgangsmaatregel voor zittende medewerkers. Uiteraard moeten we eerst afwachten of het onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief akkoord. Maar wij hebben IenM alvast om alle gegevens gevraagd die wij nodig hebben om de onderhandelingen over een overgangsmaatregel goed te kunnen voeren.

Kort na 26 juni hebben wij met IenM technisch overleg over de overgangsmaatregel. Na de zomer zullen de formele onderhandelingen in het DGO worden gevoerd. Wij houden jullie op de hoogte.

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: