VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderhandelaarsakkoord over SBF bereikt

Posted by Peter Wulms op 26 mei 2014

Vandaag hebben de onderhandelaars van de VPW en de andere bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe SBF regeling. De nieuwe SBF-regeling gaat ook gelden voor medewerkers die vanaf 1 april 2015 nieuw instromen in een SBF55 functie. Voor huidige medewerkers gaat in het DGO IenM een overgangsregeling worden afgesproken.

Lees het bericht van de vakbonden en het onderhandelaarsakkoord:

communicatie SBF Eindelijk een nieuwe SBFregeling

Onderhandelaarsakkoord SBF Rijk

Onderhandelaarssakkoord aanvullende afspraken voor het ministerie van VenJ

Er komen naar aanleiding van bovenstaande informatie veel vragen binnen over de toekenning van een overgangsrecht voor SBF-ers die gebruik hebben gemaakt van de huidige SBF-regeling. Deze overgangsregeling is alleen  van toepassing op de SBF60 medewerkers.

Voor de SBF55 medewerkers (RWS) worden nog nadere overgangsregelingen afgesproken tussen het DGO en het ministerie van I&M.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: