VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderhandelingen over nieuwe SBF regeling

Posted by vpwadmin op 21 mei 2014

Donderdag 22 mei onderhandelen de vakbonden (waaronder het AC, waarbij de VPW is aangesloten) in het Sectoroverleg Rijk met BZK over een nieuwe SBF-regeling. Omdat SBF-55 onderdeel uitmaakt van de rijksbrede SBF-regeling, zijn ook de ontslagleeftijd en uitkeringsduur van SBF-55 onderwerp van deze onderhandelingen.

BZK stelt voor om de aparte regeling voor SBF-55 te beëindigen en te laten opgaan in één regeling voor alle SBF-ers bij het Rijk. Om dat te bereiken stelt BZK een beperkte overgangsregeling voor.

VPW-leden spreken zich uit

Op donderdag 15 mei hebben de leden van de VPW met onze onderhandelaar Peter Wulms gesproken over het voorstel van BZK. Peter zal namens het AC de onderhandelingen voeren over de SBF-regeling.

De opkomst was groot, evenals de onrust die het voorstel van BZK heeft teweeggebracht. Volstrekt duidelijk is dat de leden het voorstel van BZK onder de maat vinden. Velen begrijpen niet waarom de ontslagleeftijd van 55 plotseling moet verdwijnen, terwijl de functies nog even substantieel bezwarend zijn als voorheen. De voorgestelde overgangsmaatregel vindt iedereen veel te mager.

Waar de VPW-leden ook niet over te spreken waren, was het voorstel van BZK voor het overgangsrecht in het geval de aanmerking als substantieel bezwarende functie in de toekomst komt te vervallen. RWS is bezig om de SBF-functies te onderzoeken op mogelijkheden om de substantieel bezwarendheid te verminderen. De VPW-leden vrezen dat ze eerst een aanmerkelijke verhoging van de ontslagleeftijd voor de kiezen krijgen, om vervolgens te horen te krijgen dat hun functie geen SB-functie meer is.

Na een goede discussie hebben de VPW-leden onze onderhandelaar duidelijke kaders meegegeven waarbinnen hij kan onderhandelen. Zo snel mogelijk na het overleg in het SOR lees je op onze website hoe het is verlopen.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: