VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

CAO-enquête beschikbaar

Posted by vpwadmin op 30 april 2014

Eind 2010 startten jullie onderhandelaars, Marianne Wendt en Peter Wulms, de besprekingen over een nieuwe CAO in beroerde omstandigheden. De financiële crisis sloeg diepe gaten in de overheidsfinanciën en de daaruit voortvloeiende nullijn was een belangrijke oorzaak van het niet kunnen bereiken van overeenstemming over een nieuwe CAO.

Inmiddels is de financiële positie van de overheid veranderd. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat het begrotingstekort dit jaar nog onder de 3% komt en de lonen in de marktsector met 1,5% gaan stijgen. Minister Blok gaat in 2014 uit van een loonsombenadering. Dit wil zeggen dat ambtenaren alleen loonsverhoging kunnen krijgen als ze dat zelf betalen door secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren.

Jullie onderhandelaars spreken binnenkort minister Blok om zijn zienswijze op de arbeidsvoorwaarden en loonsverhoging voor de rijksambtenaren in 2014 te vernemen. We horen graag van jullie welke argumenten en onderwerpen tijdens dit overleg met de minister aan bod moeten komen.

De enquête bestaat uit zes vragen en kost ongeveer acht minuten van jullie tijd. Per vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Let op: de sluitingsdatum van de enquête is 14 mei, want dan is het gesprek met minister Blok.

Klik hier om mee te doen aan de enquête.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: