VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

BZK wil af van SBF 55

Posted by Peter Wulms op 22 april 2014

Op 22 april heeft BZK aan de vakbonden een voorstel gedaan voor een nieuwe SBF-regeling (Substantieel Bezwarende Functies). Onderdeel van dit voorstel is het afschaffen van de mogelijkheid om op de leeftijd van 55 jaar met SBF te gaan. In plaats daarvan stelt BZK één nieuwe regeling voor alle SBF-ers voor (waarbij dus het onderscheid tussen categorie A en B komt te vervallen).

Waarom een nieuwe SBF-regeling
De afgelopen jaren is veel onrust ontstaan over de SBF regeling voor medewerkers die met 60 jaar en een aantal maanden met SBF-verlof gaan (SBF-60). Deze onrust speelt vooral bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, omdat daar de meeste medewerkers werken die gebruik maken van SBF-60. Maar ook bij andere organisaties, zoals Rijkswaterstaat, zijn er medewerkers die van deze regeling gebruik maken.

De problemen met de SBF-60 regeling worden vooral veroorzaakt door de specifieke wijze waarop de regeling is vormgegeven (een combinatie van SBF-verlof en het naar voren halen van eigen pensioencomponenten).

Eerste voorstel BZK
In juni deed BZK de vakbonden een voorstel voor een drastische versobering van de SBF regeling, in combinatie met het afschaffen van de ontheffing van nachtarbeid voor 55+-ers. Zie hiervoor dit artikel.

Voorstel vakbonden voor nieuwe regeling SBF 60
De vakbonden waren niet bereid hierover te spreken en hebben in december zelf een voorstel gedaan voor een nieuwe SBF-regeling voor SBF-60.

Nieuw voorstel BZK
Op 22 april heeft BZK op dit voorstel gereageerd met een nieuw voorstel, waarin behalve een nieuwe regeling voor SBF-60, ook de beëindiging van SBF-55 wordt voorgesteld. Volgens BZK is er geen onderbouwing voor het verschil in uittreedleeftijd tussen de SBF 55 en SBF 60. Ze stelt daarom voor de groep SBF 55 onder te brengen in één nieuwe SBF-regeling. Voor zittende SBF-ers geboren vóór 1968 stelt BZK een overgangsmaatregel voor.

Lees het voorstel van BZK.

Nieuw voorstel SBF-regeling

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: