VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Actie en petitie tegen bemoeienis politiek met arbeidsvoorwaarden ambtenaren

Posted by vpwadmin op 25 januari 2014

Jarenlang de nullijn, steeds minder netto besteedbaar inkomen, geen respect voor ons werk en nu ook nog een grote meerderheid in de Kamer die wil morrelen aan de rechtspositie van ambtenaren. Het kabinet en de Tweede Kamer willen een kleinere overheid waarin het mogelijk is ambtenaren makkelijker te kunnen ontslaan en bezuinigingen doorvoeren op hun inkomen en arbeidsvoorwaarden. Daarvoor willen ze de ambtenarenstatus afschaffen.

Ongehoord en onwettelijk? De leden van de ambtenarenvakbonden vinden dat het kabinet niet zomaar op eigen houtje aan de cao van ambtenaren kan morrelen en in hun anti-overheidsobsessie een situatie creëren waarin ambtenaren gemakkelijk ontslagen kunnen worden om een zo klein en goedkoop mogelijke overheid te worden. Ambtenaren moeten beschermd blijven tegen politieke willekeur. Daarom blijft een bijzondere rechtspositie van ambtenaren nodig. Ook moeten ambtenaren, net als alle andere werknemers, het recht houden op open en reëel overleg over arbeidsvoorwaarden. Daar kan en mag de Tweede Kamer niet over beslissen! Als er al sprake is van een eventuele verandering in de rechtspositie van ambtenaren, dan is de minister als werkgever van de ambtenaren wettelijk verplicht hierover eerst te overleggen met de ambtenarenvakbonden. En dat is niet gebeurd. Dat getuigt van weinig respect van de werkgever voor zijn medewerkers.
Tegengeluid  Het ziet er naar uit dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer op 28 januari voor het initiatiefvoorstel van D66 en CDA stemt. Dat mag niet gebeuren! We hebben onze lobby nogmaals kracht bijgezet met een brief vanuit de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel aan minister Plasterk waarin wij onze visie op de overlegverplichting met de vakbonden benadrukken.
Je kunt deze actie ook online ondersteunen door de petitie komnietaanambtenarenrecht.petities.nl te tekenen.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: