VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Info over de roosters RWS-VWM 2014

Posted by vpwadmin op 7 januari 2014

Zoals bekend zijn er veel vragen over de huidige stand van zaken ten aanzien van de roosters van RWS-VWM. Onderstaand een korte samenvatting van de huidige stand van zaken.

Het besluit tot eenzijdige invoering van de roosters VMW-droog met ingang van 1 januari 2014, is door VWM ingetrokken. Een nieuw besluit inzake deze roosters, zal in overleg met en toestemming van, de OR worden genomen. Het geschil inzake deze eenzijdige invoering van de roosters van VWM-droog is voorlopig opgeschort.

De zogenaamde DEHORA-roosters van VWM-droog, die in 2012 zijn gepresenteerd zijnde de voorgestelde roosters van 2013 , zijn van kracht vanaf 1 januari 2014 totdat er nieuwe goedgekeurde roosters beschikbaar zijn. In deze roosters is geen overdrachtperiode opgenomen omdat er aan alle beheersmaatregelen is voldaan.

De roosters van VWM-nat die in 2013 zijn gelopen worden voortgezet tot er een nieuw door de OR goedgekeurd rooster beschikbaar is.

De diensten in de betreffende roosters die waren voorzien van een overdrachtperiode worden ongewijzigd voortgezet.

De diensten in de betreffende roosters die niet waren voorzien van een overdrachtperiode worden ongewijzigd voortgezet. De compenserende maatregelen die ten aanzien van deze roosters van kracht waren, worden voortgezet tot het moment dat er een goedkeuring is van de OR inzake de overdrachtperiode.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: