VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Leidraad roosterperspectief met vakbonden besproken

Posted by vpwadmin op 21 november 2013

Op 21 november is in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) een evaluatie uitgevoerd van de Leidraad roosterperspectief 1.0

Deze bespreking vloeit voort uit de evaluatieonderwerpen die het DGO bij de voorwaardelijke toestemming voor het toepassen van de leidraad heeft afgesproken. Daarnaast is de evaluatie aangevuld met een aantal actuele problemen die tijdens de ledenbijeenkomsten zijn geïnventariseerd.

Een belangrijk onderwerp is de toepassing van de NTV binnen RWS. Daar is een verschil van mening over tussen het DGO en RWS. Er is inmiddels een advies uitgebracht door een gerenommeerd juristenbureau. Dit advies stelt het DGO ten aanzien van de toepassing van de NTV in het gelijk. RWS is zich thans aan het beraden ten aanzien van de consequenties. Uiterlijk 6 december a.s. zal het DGO over het standpunt van RWS worden geïnformeerd.

De overige evaluatiepunten zijn besproken en op een aantal punten (3) is nog onvoldoende duidelijkheid. In de DGO vergadering van januari zal RWS deze duidelijkheid verschaffen.

Een ledenbrief met nadere details zal volgende week beschikbaar zijn.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: