VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Bonden en IenM maken uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof mogelijk

Posted by Peter Wulms op 24 oktober 2013

Afgelopen voorjaar hebben we voor heel het Rijk een goed VWNW-beleid afgesproken. Dit beleid kent een aantal belangrijke voorzieningen, waaronder het recht op een stimuleringspremie. We hadden ook graag afgesproken dat deze premie ingeruild kan worden voor buitengewoon verlof. Dat lukte helaas niet. We kregen wel voor elkaar dat we daarover op de departementen afspraken konden maken.

IenM is het eerste departement waar we voor iedere medewerker een recht op uitruil van de premie hebben kunnen afspreken.

Dit recht ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
– de stimuleringspremie die je krijgt op grond van het rijksbrede VWNW-beleid, kun je op jouw verzoek uitruilen voor een periode van buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging.
– de stimuleringspremie is gebaseerd op een aantal maandsalarissen, het buitengewoon verlof is een periode van een aantal maanden met behoud van bezoldiging (maandsalaris, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag). Daarom wordt op de premie eerst de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering in mindering gebracht (16,3%), voordat de premie wordt omgerekend in maanden buitengewoon verlof.
– de periode van buitengewoon verlof eindigt altijd bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

De VPW is erg blij dat we deze afspraak hebben kunnen maken. Hiermee laat IenM zien dat zij de mogelijkheden die het VWNW-beleid biedt, maximaal benut. Dat is goed nieuws voor iedereen die met overtolligheid wordt bedreigd.

De volledige afspraak met rekenvoorbeelden: IenM Uitruil stimuleringspremie voor een periode van buitengewoon verlof

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Wulms (p.wulms@ambtenarencentrum.nl).

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: