VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Pensioen Nieuwsbrief augustus 2013

Posted by vpwadmin op 15 augustus 2013

Pensioen minder zeker en zeker minder. Dit is de titel van alweer de 2e Pensioen Nieuwsbrief dit jaar.

Snapt u het nog? Het is bepaald niet overdreven wanneer we stellen dat er in Nederland een verhitte discussie aan de gang is over de pensioenen. Wat is een adequaat pensioen? Het kabinet vindt in ieder geval dat het minder zeker kan, en zeker minder. Hiervoor zijn pensioenvoorstellen neergelegd. Die moeten onder meer leiden tot extra belastingopbrengsten om zo mede de rijksbegroting op orde te krijgen.

Minder zekere uitkeringen, lagere pensioenopbouw en ook lagere premies. Hoe is dit laatste te rijmen met het feit dat pensioenfondsen nu kampen met lage dekkingsgraden en er hoogstwaarschijnlijk opnieuw gekort gaat worden? Daarnaast leven we ook langer. Leidt premieverlaging op termijn juist niet tot nog meer en hogere kortingen op je pensioen? En zal dat vervolgens niet leiden tot een daling van de consumptie van 3 miljoen gepensioneerden? En dientengevolge dus ook lagere belastingopbrengsten?

Pensioen is salaris. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Over arbeidsvoorwaarden beslissen cao-partijen. Wij als AC Rijksvakbonden, waartoe de VPW behoort, vinden dat het kabinet niet via uw pensioen economisch beleid moet gaan voeren.

Lees meer in de bijgaande Pensioen Nieuwsbrief augustus 2013.

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden augustus 2013 in pdf

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: