VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Wat is er aan de hand met de SBF-regeling?

Posted by Peter Wulms op 28 juni 2013

SBF-60
De afgelopen tijd is veel onrust ontstaan over de regeling Substantieel Bezwarende Functies voor medewerkers die met 60 jaar en een aantal maanden met SBF-verlof gaan (SBF-60). Deze onrust speelt vooral bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, omdat daar de meeste medewerkers werken die gebruik maken van SBF-60. Maar ook bij andere organisaties, zoals Rijkswaterstaat, zijn er medewerkers die van deze regeling gebruik maken.
De problemen met de SBF-60 regeling worden vooral veroorzaakt door de specifieke wijze waarop de regeling is vormgegeven (een combinatie van SBF-verlof en het naar voren halen van eigen pensioencomponenten).

Binnenkort krijgen onze leden die een SBF-leeftijd hebben van 60, van ons meer informatie.

SBF-55
Naast SBF-60 zijn er, vooral bij Rijkswaterstaat, ook medewerkers die vallen onder een ander SBF-regime. Zij hebben recht op SBF-ontslag met 55 jaar (SBF-55), waarna zij tot 65 jaar een SBF-uitkering krijgen. Hier spelen de problemen niet, omdat SBF-55 niet de ingewikkelde constructie kent van SBF-60. Wel krijgen ook deze SBF-ers te maken met de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. In de huidige regeling loopt de uitkering immers af op 65 jaar en ontstaat er dus een AOW-gat van tenminste twee jaar.

Een oplossing nodig
De onrust bij DJI en het verhogen van de AOW-leeftijd maakt dat wij met de werkgever in overleg willen over vereenvoudiging van de regeling SBF-60 en het aanpassen van beide SBF-regelingen aan de nieuw AOW-leeftijd.

Op 27 juni heeft BZK in het sectoroverleg Rijk een voorstel gedaan voor een nieuwe SBF-regeling (SBF-60). Wij zien dit voorstel (waar een behoorlijke verslechtering inzit) als een start van het overleg. Wij willen daarom gaan onderhandelen over een goede regeling. Helaas eist BZK dat verder praten alleen kan als wij willen accepteren dat voor DJI-medewerkers twee belangrijke arbeidsvoorwaarden worden afgeschaft: het verbod op nachtarbeid vanaf 55 jaar en de vaste toelage onregelmatige dienst.

Als wij dit accepteren, is BZK bereid om het VWNW-beleid te verlengen zodat iedereen die geraakt wordt door de grote reorganisatie bij DJI onder dit beleid valt.

Voorlopig nog geen oplossing
Wij zijn hier niet mee akkoord gegaan. Dat betekent dat er voorlopig geen overleg plaatsvindt over de SBF-60 regeling. Door de gerichtheid van BZK op DJI en de SBF-60 is er ook nog niet gesproken over de SBF-55 regeling.

Het voorstel van BZK: SOR_13_00057 SBF nachtdienstonth en VWNW

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: