VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Handtekening onder sociaal beleid Rijk

Posted by vpwadmin op 12 april 2013

vier%20armen%20vierkant

De besturen van de bonden in de rijkssector (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Ambtenarencentrum (waaronder de VPW) en CMHF) hebben in grote meerderheid ingestemd met het akkoord voor het sociaal beleid bij het Rijk. Het akkoord is op donderdag 11 april door bonden en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) ondertekend

In het akkoord gaat het om rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk naar werk van ambtenaren die hun baan kwijtraken als gevolg van een reorganisatie. De afspraken gelden tot 2016.

Belangrijke afspraken zijn ondermeer dat ambtenaren intensief van werk naar werk begeleid worden en dat de verplichting om een andere passende functie te aanvaarden niet alleen geldt voor de Rijksoverheid, maar voor de hele overheidssector. Bovendien wordt het ‘last in first out’ principe voor de duur van deze afspraken vervangen door het afspiegelingsbeginsel.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: