VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for april, 2013

Ledenbrief Leidraad Roosterperspectief

Posted by vpwadmin op 26 april 2013

Naar aanleiding van het Programma Roosteren en Anders Werken is een leidraad vastgesteld. Deze leidraad zou er voor moeten zorgen
dat er geen overtredingen meer plaats konden hebben van de ATW (Arbeidstijdenwet) en er sprake zou zijn van één RWS brede roosterplanning met een uniform planningpakket voor iedere RWS-medewerker in roosterdienst. Recent heeft hier over  een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de vakbonden en RWS. In de bijlage kunt u meer lezen.

Ledenbrief roosterperspectief

 

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenbrief Leidraad Roosterperspectief

Politiek opgelegde nullijn ambtenaren mogelijk van de baan

Posted by vpwadmin op 12 april 2013

Als het herstel doorzet en de economie dit jaar weer aantrekt, verwacht het kabinet dat er in 2014 niet extra hoeft te worden bezuinigd om het begrotingstekort op of onder de 3% van het bruto binnenlands product te brengen.  De aangekondigde maatregelen om volgend jaar 4,3 miljard euro extra te bezuinigen kunnen daarom worden beperkt of zelfs achterwege blijven. Hierdoor kan de politiek opgelegde nullijn voor ambtenaren worden geschrapt, aldus het sociaal onderhandelaarsakkoord dat donderdag 11 april is gesloten.

Echter, het is niet zo dat de politiek opgelegde nullijn nu al definitief van de baan is. Zo zal onder meer de Tweede Kamer woensdag 17 april a.s. nog debatteren over het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet hebben gesloten. De oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze veel vragen hebben over het akkoord met name wat de consequenties zijn voor de begroting.

Kortom: wordt vervolgd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Politiek opgelegde nullijn ambtenaren mogelijk van de baan

Handtekening onder sociaal beleid Rijk

Posted by vpwadmin op 12 april 2013

vier%20armen%20vierkant

De besturen van de bonden in de rijkssector (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Ambtenarencentrum (waaronder de VPW) en CMHF) hebben in grote meerderheid ingestemd met het akkoord voor het sociaal beleid bij het Rijk. Het akkoord is op donderdag 11 april door bonden en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) ondertekend

In het akkoord gaat het om rijksbrede afspraken over de begeleiding van werk naar werk van ambtenaren die hun baan kwijtraken als gevolg van een reorganisatie. De afspraken gelden tot 2016.

Belangrijke afspraken zijn ondermeer dat ambtenaren intensief van werk naar werk begeleid worden en dat de verplichting om een andere passende functie te aanvaarden niet alleen geldt voor de Rijksoverheid, maar voor de hele overheidssector. Bovendien wordt het ‘last in first out’ principe voor de duur van deze afspraken vervangen door het afspiegelingsbeginsel.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Handtekening onder sociaal beleid Rijk