VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Vakbonden geven groen licht voor OP2015 van RWS

Posted by vpwadmin op 15 maart 2013

Vandaag is er met de vakcentrales van overheidspersoneel overeenstemming bereikt over het OP2015. Vorige week gaf ook de Groepsondernemingsraad van RWS al aan, in te stemmen met de gedetailleerde houtskoolschetsen en het invoeringstraject daarvan. Dit betekent dat RWS per 1 april aanstaande start in de nieuwe organisatievorm en per die datum de medewerkers toebedeeld aan een van de nieuwe organisatieonderdelen.

Mobiliteit

Met de centrales is afgesproken dat de komende periode in het teken staat van mobiliteit van medewerkers, want als Rijkswaterstaat organisatiebreed voldoende flexibiliteit toont, kan het aanwijzen van herplaatsingskandidaten zoveel mogelijk worden voorkomen. Om medewerkers op hun weg naar mobiliteit zo optimaal mogelijk te ondersteunen, is met de centrales een pakket aan mobiliteitsondersteunende voorzieningen afgesproken. Deze voorzieningen worden volgende week gepubliceerd. Ook is de toezegging gedaan dat voor 1 juli 2014 geen herplaatsingskandidaten worden aangewezen.

Gedurende het gehele OP2015-traject blijft Rijkswaterstaat in gesprek met de vakcentrales over onderwerpen die de medewerkers betrekken. 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: