VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for 15 maart 2013

Vakbonden geven groen licht voor OP2015 van RWS

Posted by vpwadmin op 15 maart 2013

Vandaag is er met de vakcentrales van overheidspersoneel overeenstemming bereikt over het OP2015. Vorige week gaf ook de Groepsondernemingsraad van RWS al aan, in te stemmen met de gedetailleerde houtskoolschetsen en het invoeringstraject daarvan. Dit betekent dat RWS per 1 april aanstaande start in de nieuwe organisatievorm en per die datum de medewerkers toebedeeld aan een van de nieuwe organisatieonderdelen.

Mobiliteit

Met de centrales is afgesproken dat de komende periode in het teken staat van mobiliteit van medewerkers, want als Rijkswaterstaat organisatiebreed voldoende flexibiliteit toont, kan het aanwijzen van herplaatsingskandidaten zoveel mogelijk worden voorkomen. Om medewerkers op hun weg naar mobiliteit zo optimaal mogelijk te ondersteunen, is met de centrales een pakket aan mobiliteitsondersteunende voorzieningen afgesproken. Deze voorzieningen worden volgende week gepubliceerd. Ook is de toezegging gedaan dat voor 1 juli 2014 geen herplaatsingskandidaten worden aangewezen.

Gedurende het gehele OP2015-traject blijft Rijkswaterstaat in gesprek met de vakcentrales over onderwerpen die de medewerkers betrekken. 

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vakbonden geven groen licht voor OP2015 van RWS

Bonden willen in overleg met werkgever over SBF

Posted by vpwadmin op 15 maart 2013

De gezamelijke vakbonden (SCO) hebben een brief gestuurd aan de Algemene commissie voor Wonen en en Rijksdienst. Hierbij stelt het SCO zich op het standpunt dat de recente wijziging van de AOW-leeftijd onevenredige effecten heeft op de uitvoering van vervroegd ontslag als gevolg van het uitvoeren van Substantieel Bezwarende Functies.

Standpunt SCO SBF 2e Kamer

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bonden willen in overleg met werkgever over SBF