VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for 25 januari 2013

DGO bespreekt Leidraad Roosterperspectief met SG

Posted by vpwadmin op 25 januari 2013

De VPW heeft de afgelopen maanden bijzonder veel signalen van medewerkers ontvangen over (de uitvoering van) de Leidraad Roosterperspectief en Anders Werken. Die signalen zijn niet positief, integendeel. Er is in onze achterban een breed gedragen onvrede. Deze onvrede is deels terug te voeren op de inhoud van de leidraad, maar vooral ook op de wijze waarop de leidraad wordt ingevoerd en uitgevoerd. Reservediensten, overdrachtskwartier en tijd gemoeid met (reizen naar) een cursus zijn een paar onderwerpen die iedere keer weer terugkomen.
Wij wilden deze problemen in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) bespreken, maar tot nu toe kon dat niet, omdat de bonden het overleg hadden opgeschort. Dit vanwege het bekende conflict over Sociaal Beleid Rijk.
Op 24 januari 2013 hebben de bonden het DGO-overleg hervat, omdat op centraal niveau het overleg over sociaal beleid definitief is vastgelopen. We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de problemen te bespreken met de werkgever. De SG gaf aan de signalen zeer serieus te nemen. Hij wilt dat snel werk wordt gemaakt van de aanpak van de onvrede. De evaluatie zal daarom zo snel mogelijk worden afgerond, zodat we de resultaten in het DGO kunnen bespreken. Daarnaast zullen we samen met RWS bekijken welke problemen al vóór de evaluatie aangepakt kunnen worden.
Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor DGO bespreekt Leidraad Roosterperspectief met SG