VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Geschil tussen BZK en de vakbonden voorgelegd aan adviescommissie

Posted by vpwadmin op 24 januari 2013

Ondanks uitvoering overleg tussen de vakbonden en het Ministerie van BZK over de CAO en een Sociaal Flankerend Beleid is er nog steeds geen overeenstemming bereikt.

De wijze waarop BZK heeft gehandeld vinden de vakbonden in strijd met het beginsel van open en reëel overleg. De invloed van politieke besluitvorming en politieke standpunten (Lente-akkoord, regeerakkoord, plannen met de arbeidsmarkt) op de opstelling van minister Blok als rijkswerkgever is wat ons betreft een ongeoorloofde vermenging van de wetgevende rol en de rol als werkgever. De adviesvraag gaat dus over twee pijlers van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de bonden en de minister: open en reëel overleg en scheiding wetgevers- en werkgeversrol.

Daarom hebben de vakbonden een advies verzocht aan de Arbitrage en Adviescommissie.

Verdere informatie kunt u vinden in de bijlage.

Ledenbrief AAC

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: