VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Overleg geklapt, bonden hervatten overleg departementen

Posted by vpwadmin op 18 december 2012

Beste Kaderleden,

Bijgevoegd een nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden op Rijksniveau aan de kaderleden. Als bijlage is ook de brief gevoegd, die vandaag naar alle SG’s en DG’s is gestuurd. Bevestigd is dat minister Stef Blok geen handtekening zet onder het concept sociaal beleid ‘Van Werk Naar Werk’. Het enige “voorstel” waar Blok mee is gekomen is om ‘gewoon’ weer helemaal opnieuw en zonder verdere voorwaarden te beginnen met nieuwe onderhandelingen. Bovendien heeft Blok herhaald zichzelf te zien als een politicus (d.w.z. niet zoals als de (coördinerend) werkgever Rijk) die zich gehouden voelt aan het uitvoeren van de afspraken en kaders in het Regeerakkoord.

De gezamenlijke bonden vinden een blanco herstart niet echt een inhoudelijk en constructief voorstel en zullen de Advies en Arbitrage Commissie (AAC) de vraag voorleggen in hoeverre er sprake is geweest van een “open en reëel” overleg.

In feite is de situatie nu weer zoals eind vorig jaar ten tijde van de afloop van het SFB 2008-2012 (zij het dat eigen departementale regelingen nu misschien iets meer voor de hand liggen nu de minister zich zo expliciet verbindt aan zijn rol als politicus en aan het Regeerakkoord en kabinet).  De bonden zullen per departement/rijksonderdeel in gesprek gaan over de nu ontstane situatie en over de vraag daarbij hoe nu om te gaan met de opvang van (negatieve) personele gevolgen van reorganisaties binnen het departement of groot (uitvoerend) organisatieonderdeel.

brief SCO 17 december 2012

brief aan medezeggenschappers over hervatten overleg

Met vriendelijke groet,

Marianne Wendt en Peter Wulms

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: