VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for december, 2012

Overleg geklapt, bonden hervatten overleg departementen

Posted by vpwadmin op 18 december 2012

Beste Kaderleden,

Bijgevoegd een nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden op Rijksniveau aan de kaderleden. Als bijlage is ook de brief gevoegd, die vandaag naar alle SG’s en DG’s is gestuurd. Bevestigd is dat minister Stef Blok geen handtekening zet onder het concept sociaal beleid ‘Van Werk Naar Werk’. Het enige “voorstel” waar Blok mee is gekomen is om ‘gewoon’ weer helemaal opnieuw en zonder verdere voorwaarden te beginnen met nieuwe onderhandelingen. Bovendien heeft Blok herhaald zichzelf te zien als een politicus (d.w.z. niet zoals als de (coördinerend) werkgever Rijk) die zich gehouden voelt aan het uitvoeren van de afspraken en kaders in het Regeerakkoord.

De gezamenlijke bonden vinden een blanco herstart niet echt een inhoudelijk en constructief voorstel en zullen de Advies en Arbitrage Commissie (AAC) de vraag voorleggen in hoeverre er sprake is geweest van een “open en reëel” overleg.

In feite is de situatie nu weer zoals eind vorig jaar ten tijde van de afloop van het SFB 2008-2012 (zij het dat eigen departementale regelingen nu misschien iets meer voor de hand liggen nu de minister zich zo expliciet verbindt aan zijn rol als politicus en aan het Regeerakkoord en kabinet).  De bonden zullen per departement/rijksonderdeel in gesprek gaan over de nu ontstane situatie en over de vraag daarbij hoe nu om te gaan met de opvang van (negatieve) personele gevolgen van reorganisaties binnen het departement of groot (uitvoerend) organisatieonderdeel.

brief SCO 17 december 2012

brief aan medezeggenschappers over hervatten overleg

Met vriendelijke groet,

Marianne Wendt en Peter Wulms

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Overleg geklapt, bonden hervatten overleg departementen

Centraal overleg Rijk definitief geklapt, bonden gaan naar AAC

Posted by vpwadmin op 13 december 2012

Na het aantreden van de nieuwe minister Blok heeft op 10 december jl. een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. In dit gesprek hebben de bonden gevraagd of de minister bereid is het sociaal beleid voor het Rijk te ondertekenen. Vandaag is in een formeel overleg vastgesteld dat hij niet wil ondertekenen. Hij meent dat het in lijn moet worden gebracht met het nieuwe regeerakkoord.
Dit leidt tot de conclusie dat onze poging om afspraken te maken over werkzekerheid na jarenlang overleg door werkgever is geblokkeerd. Dit noopt de bonden een stap te zetten naar de Advies- en Arbitragecommissie. Deze commissie zal een uitspraak moeten doen over de vraag of de werkgever open en reëel overleg heeft gevoerd.
De opstelling van de werkgever op centraal niveau heeft ertoe geleid dat de bonden werden gedwongen om ook op departementaal niveau de overleggen stil te leggen in afwachting van de collectieve afspraken over sociaal beleid.
Nu ook de nieuwe verantwoordelijk minister geen rijksbrede afspraken wil, zullen wij de belangen van de ambtenaren op departement gaan behartigen. Mensen mogen geen slachtoffer worden bij reorganisaties omdat er landelijk geen sociaal beleid mogelijk is. Hierover zullen wij maandag a.s. de lokale overlegpartners (werkgevers en medezeggenschap) informeren.
Het CAO-traject bevatte twee pijlers: werkzekerheid en loonontwikkeling. De eerste pijler, werkzekerheid, is vandaag door de werkgever gesloopt. Ook op de andere pijler heeft de werkgever vandaag zijn visie duidelijk gemaakt: vier jaar nullijn, we hebben al twee jaar gehad en daar komen, als het aan hem ligt, nog twee jaar bij.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Centraal overleg Rijk definitief geklapt, bonden gaan naar AAC

Minister Blok zegt kennismakingsgesprek met vakbonden af

Posted by vpwadmin op 3 december 2012

De vakbonden, waaronder de VPW, betreuren ten zeerste dat minister Blok (Rijksdienst) maandag, 3 december zijn kennismakingsgesprek met de vakbonden wegens andere verplichtingen heeft afgezegd. Het is belangrijk dat de partijen snel om de tafel gaan, zodat er duidelijkheid komt voor de duizenden rijksambtenaren die de komende tijd met reorganisaties te maken krijgen. De minister heeft toegezegd snel een nieuwe afspraak te maken.

Het regeerakkoord zit vol met plannen die grote consequenties hebben voor het personeel. Gevangenissen sluiten, jeugdinrichtingen gaan dicht, grote bezuinigingen bij andere diensten, belastingkantoren gaan dicht en het werk wordt verplaatst naar andere delen van het land. Duizenden mensen worden hier door getroffen.

De vakbonden hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een sociaal plan met moderne afspraken over bijvoorbeeld werk-naar-werk-begeleiding. In de publieke sector is veel mogelijk. Met een creatieve houding kan veel worden opgelost en kunnen velen van werk naar werk worden begeleid. Het is belangrijk om hierover snel afspraken te maken met de minister.

Medewerkers van de rijksoverheid lopen al twee jaar achter op de rest van werkend Nederland: naast het uitblijven van een sociaal beleid is er sinds eind 2010 geen cao. De vakbonden vinden dat ambtenaren niet aan hun lot mogen worden overgelaten.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Minister Blok zegt kennismakingsgesprek met vakbonden af