VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Minister weigert sociaal beleid af te spreken

Posted by vpwadmin op 5 oktober 2012

De politiek wil dat de rijkssector 1,8 miljard bezuinigt. Na bijna een jaar onderhandelen, bedachten bonden en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een pakket maatregelen waardoor de negatieve gevolgen voor medewerkers zo beperkt mogelijk blijven: een sociaal beleid. Minister Spies weigert echter om hiermee akkoord te gaan. de VPW heeft daarom, in samenwerking met de Rijksvakbonden, besloten om een elektronische ledenequete te houden.

Wat is er gebeurd? BZK onderhandelt namens minister Spies over rijksbrede onderwerpen zoals CAO en een sociaal beleid. Op 1 januari 2012 liep het oude sociaal beleid af, zonder dat er overeenstemming was over een nieuw sociaal beleid. Het is gebruikelijk om het oude sociaal beleid te verlengen totdat een nieuw sociaal beleid wordt overeengekomen. BZK weigerde echter om het oude sociaal beleid te verlengen. Omdat op de departementen al wel organisatieveranderingen werden aangekondigd, boden de bonden ook daar aan om het oude sociaal beleid voor dat departement te verlengen. Per departement wordt namelijk met de bonden onderhandeld over departementale aangelegenheden. Ook de departementen weigerden echter het oude sociaal beleid te verlengen. Het overleg over een nieuw sociaal beleid leidde ruim vóór het zomerreces tot een resultaat.De leden van alle bonden gingen in grote meerderheid akkoord met datresultaat. Gelijktijdig met onze ledenraadpleging hebben de onderhandelaars van werkgeverszijde, anders dan gebruikelijk, het resultaat voorgelegd aan de ministerraad.Naar aanleiding van deze besprekingen, besloot minister Spies niet akkoord te gaan met dit nieuwe sociaal beleid. Hierop hebben de bonden het vertrouwen in minister Spies en in BZK (die namens haar met ons heeft onderhandeld) opgezegd. We hebben bovendien de departementen gemeld dat wij niet meer deelnemen aan het overleg op de departementen. Graag willen we van u weten wat u hiervan vindt en hoe we nu verder moeten gaan. Vul daarom onze ledenenquête in. Deze bestaat uit drie vragen. U kunt deze enquête invullen via de onderstaande link.

http://www.rijksvakbond.nl/index.php/ledenenquete

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: