VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

Archive for juli, 2012

Pensioennieuwsbrief beschikbaar

Posted by vpwadmin op 30 juli 2012

Er is weer een pensioennieuwsbrief beschikbaar met zeer waardevolle  informatie.

In de Nieuwsbrief Pensioenen staan op pagina 4 en 5 globale tabellen afgedrukt waarin is weergegeven hoe de AOW-leeftijd de komende jaren omhoog gaat. Ter aanvulling  treft u  in de bijlage  een overzicht aan waarin heel precies is af te lezen waar uw AOW-leeftijd op uit komt.

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden juli 2012

Tabel ophogen AOW-leeftijd

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Pensioennieuwsbrief beschikbaar

VPW akkoord met nieuw Sociaal Beleid Rijk, nu minister nog

Posted by vpwadmin op 10 juli 2012

De VPW heeft, samen met NCF, JUVOX  en VCPS, de onderhandelaars mandaat gegeven om tot een definitief nieuw Sociaal Beleid Rijk te komen. Helaas is de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, nog niet zover.

De afgelopen maanden hebben de bonden met BZK onderhandeld over een nieuw Sociaal Beleid Rijk. Het resultaat van deze onderhandelingen hebben de bonden voorgelegd aan hun leden. De VPW heeft het resultaat eerst uitgebreid besproken met de kaderleden. Op basis hiervan hebben wij onze leden gevraagd om hun mening te geven via een enquête.

Het resultaat van de enquête is duidelijk: de leden zijn het met de kaderleden en onderhandelaars eens, dat dit een beter beleid is dan het huidige ARAR. Dat geldt ook voor de leden van de andere bonden. Hiermee is wat ons betreft de weg vrij om tot een definitief akkoord te komen. Dit hebben we BZK op maandag 9 juli laten weten. BZK gaf vervolgens aan dat minister Spies nog geen besluit had genomen. Wij willen daarom zo snel mogelijk met haar rond de tafel om duidelijkheid te krijgen. Dat zal helaas niet eerder kunnen dan eind augustus.

Een uitgebreide ledenbrief over de resultaten van de enquête en de stand van zaken over het Sociaal Beleid Rijk verschijnt na de zomer.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor VPW akkoord met nieuw Sociaal Beleid Rijk, nu minister nog

VPW teleurgesteld over uitblijven besluit minister Spies

Posted by vpwadmin op 10 juli 2012

De VPW en de andere bonden in de Rijksoverheid zijn teleurgesteld dat het overleg over een nieuw Sociaal Beleid Rijk vastloopt op het uitblijven van een besluit van de minister.

De bonden hebben vandaag aan de werkgever Rijk gemeld dat hun leden zich in ruime meerderheid achter het aan hun voorgelegde resultaat hebben geschaard. Dit is gebeurd na stevige discussies met de leden over de meerwaarde van dit moderne en op werk gerichte beleid. De onderhandelaar van de werkgever moest echter in reactie hierop melden dat minister Spies nog geen definitief besluit heeft genomen.

De bonden  hebben aangegeven op zo kort mogelijke termijn, liefst nog deze week, met de minister om tafel te willen om duidelijkheid te krijgen.

Als de duidelijkheid niet voor september gegeven wordt, zullen wij begin september met onze leden gaan praten over de ontstane situatie.

Posted in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor VPW teleurgesteld over uitblijven besluit minister Spies