VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for 21 juni 2012

Stand van zaken SFB Rijksoverheid

Posted by vpwadmin op 21 juni 2012

Op 18 juni jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de kaderleden van de Rijksvakbonden. Op deze bijeenkomst werd door onze onderhandelaars uitleg gegeven over de stand van zaken rond het Sociaal Flankerend Beleid van de Rijksoverheid. De vakbonden en het Ministerie van BZK hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de tekst van het SFB. Op vrijdag 22 juni zal de ministerraad zich uitspreken over dit SFB. Als de ministerraad akkoord gaat is er sprake van een zogenaamde onderhandelaarsovereenkomst. Deze overeenkomst zal o.a. aan de leden van de VPW worden voorgelegd. De mening van de leden zal via een elektronische enquete worden verzameld.

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Stand van zaken SFB Rijksoverheid