VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Verslag bijeenkomst over Roosterperspectief RWS

Posted by vpwadmin op 23 februari 2012

In juni 2011 is de leidraad Roosterperspectief definitief vastgesteld. Deze leidraad is door de GOR van Rijkswaterstaat en het DGO van het ministerie van I&M goedgekeurd. Het DGO heeft bij de goedkeuring van de leidraad een aantal evaluatiepunten ingebracht die uiterlijk zes maanden na invoering van de leidraad zullen worden beoordeeld.

Inmiddels zijn er bij diverse diensten van RWS roosters samengesteld waarbij de leidraad als uitgangspunt heeft gediend. Andere diensten van RWS hebben gewacht tot de definitieve landelijke invoering. Dit schept veel verwarring bij de medewerkers. Immers, de leidraad is bedoeld om tot een uniforme toepassing van de regelgeving en roosteruitvoering te komen. Daarnaast leidt de toepassing van de leidraad tot veel  spraakverwarring en misverstanden bij zowel de medewerkers als de dienstleiding.

De VPW heeft daarom een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de leden hun ervaringen met de toepassing van de leidraad bespreekbaar konden maken.

Bijgevoegd treft u een verslag van deze bijeenkomsten

VPW bijeenkomsten Roosterperspectief en anders werken

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: