VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Bonden eisen overleg met minister van BZK over ambtelijke status

Posted by vpwadmin op 21 februari 2012

De vier Centrales van Overheidspersoneel, Ambtenarencentrum, ACOP, CCOOP en CMHF vinden dat de initiatiefwet “Normalisering rechtspositie ambtenaren”, ingediend door de Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA), eenzijdig ingrijpt in de arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming van ambtenaren. Het kan naar hun mening niet zo zijn dat de bestaande afspraken bij de overgang naar de systematiek van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege vervallen. Ze willen desnoods via de rechter een overleg met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel afdwingen. De centrales laten dit laten weten in een brief die door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek is opgesteld. Deze brief is op 12 januari jl. aan de minister van BZK gezonden. In de brief eisen de centrales binnen twee weken na dagtekening van de brief van de minister dat zij ingaat op de uitnodiging van samenwerkende centrales van overheidspersoneel om in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) overleg te voeren over het wetsvoorstel.

20120112 Brief aan de Minister BZK

persbericht Initiatiefwetsvoorstel Ambtelijke Status

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: