VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderzoek SBF-functies gepresenteerd

Posted by vpwadmin op 30 januari 2012

In het voorjaar van 2011 heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten doen naar de substantieel bezwarende omstandigheden van de functie van scheepvaartverkeersleider. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO en is in juni afgerond. Het heeft een hele tijd geduurd, maar deze maand is het onderzoek gepresenteerd en heeft het bestuur van RWS aangegeven wat zij met het resultaat gaat doen.

Nog steeds substantieel bezwarend
Om met het belangrijkste te beginnen: TNO constateert dat de functie van scheepvaartverkeersleider nog steeds substantieel bezwarend is. De werkzaamheden blijken zeker niet lichter te zijn geworden. RWS neemt deze conclusie over.

TNO doet ook een aantal aanbevelingen om het werk lichter te maken. Naast aanpassingen in het rooster en in de organisatie en werkwijze is volgens TNO het beperken van de functieverblijfsduur een mogelijkheid om langer (gezond) door te werken.

Standpunt Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wil serieus een aantal mogelijkheden verkennen om iets te doen met de SFB-functies. Concreet heeft het bestuur RWS de opdracht gegeven om drie opties nader te onderzoeken:
1) doorwerken tot pensioenleeftijd dan wel 60 jaar:
Voor de hand ligt om de leeftijd van uittreden naar de pensioenleeftijd dan wel naar 60 jaar op te hogen, indien aan de aanbevelingen van TNO wordt voldaan.
2) Maximale verblijfsduur in een functie
Een goed alternatief zou zijn een maximale verblijfsduur in een SB-functie op te nemen. Dit voorkomt voortijdige uitval en het vastlopen in de functie. Tijdens de functieverblijfsduur worden mobiliteits-/opleidingsrechten opgebouwd.
3) Toepassen van de door TNO voorgestelde maatregelen om SB weg te halen
Bezien wordt of bij toepassing van deze maatregelen in het rooster het substantieel bezwarende karakter wordt weggenomen.

Standpunt VPW
De VPW heeft, net als de andere bonden, al in de CAO 2005-2006 onderschreven dat het van belang is om gezond, bekwaam en met plezier tot de gewenste pensioendatum werkzaam te zijn. We hebben toen afgesproken voor de SBF-functies langs twee wegen hieraan te gaan werken: het mogelijk maken van een tweede carrière en het minder bezwarend maken van SBF-functies. Wij willen dan ook graag met RWS gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om binnen deze CAO-afspraken wat te doen aan de SBF-functies.

Hoe nu verder?
Het overleg over de organisatorische aanpassingen of aanpassingen in de werkwijze, ligt bij de medezeggenschap. De rechtspositionele onderwerpen (ontslagleeftijd, uitkering, tweede carrière) zijn onderwerp van overleg met de vakbonden. Maar omdat een totaalaanpak de enige manier is om op een goede manier met SBF-functies aan de slag te gaan, wil de VPW graag samen met de medezeggenschap in overleg met RWS over de gewenste aanpak. We hopen snel afspraken te maken over het vervolg. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer weten? Neem dan contact op met Peter Wulms.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: