VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Eerste DGO in 2012

Posted by vpwadmin op 30 januari 2012

Het eerste departementaal georganiseerd overleg (DGO) van 2012 heeft plaatsgevonden op 19 januari. In het DGO voeren de bonden overleg met de secretaris-generaal van I&M. Gesproken is o.a. over de ILT en sleutelfuncties bij RWS. Niet gesproken is over de afschaffing van de docentenvergoeding.

ILT

We hebben ingestemd met de organisatieveranderingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Helaas ontstaan daarbij herplaatsingskandidaten, maar we hebben goede afspraken kunnen maken over de personele gevolgen. Alle HPK-ers vallen daarmee onder het oude sociaal flankerend beleid.

Vorig jaar hebben wij met de IG van ILT afspraken gemaakt over het vervallen van de aanwijzing woonplaats-standplaats van inspecteurs. We hebben daarbij ook een aantal flankerende maatregelen afgesproken. Hierover bestaat bij de medewerkers wat onduidelijkheid, daarom hebben wij deze afspraken nogmaals bevestigd in dit DGO.

Docentenvergoeding

Rijkswaterstaat wil definitief af van de docentenvergoeding. Al in 2006 hebben de bonden ingestemd met de afschaffing van een soortgelijke regeling, maar later voerde RWS weer een nieuwe gedragslijn in. In deze gedragslijn werden nieuwe vergoedingen geïntroduceerd.

Nu wil Rijkswaterstaat de vergoedingen definitief afschaffen. De werkzaamheden die nu voor vergoedingen in aanmerkingen komen, vindt RWS een normaal onderdeel van de functie, waarvoor een extra vergoeding volgens RWS niet nodig is. Bovendien worden elders binnen RWS vergelijkbare werkzaamheden niet extra beloond.

In een technisch overleg is dit voorstel met de bonden besproken. Wij hebben toen grote vraagtekens gezet bij de onderbouwing èn bij de gevolgen van dit voorstel. Dit was voor RWS reden om het voorstel van de agenda van het DGO af te halen. Het is daarmee echter niet van de baan. Wij blijven over dit onderwerp in overleg met RWS, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Reductie overhead

Wij hebben de organisatie gecomplimenteerd met de goede klus die zij hebben geklaard om de overtollige medewerkers naar ander werk te begeleiden of een andere passende oplossing te vinden. Getalsmatig is de overtolligheid opgelost, maar er moeten her en der nog wel wat kwalitatieve slagen worden gemaakt. Als dat personele gevolgen heeft, komt dat weer in het DGO.

Sleutelfunctionarissen

Rijkswaterstaat wilde alle functies van afdelingshoofd aanmerken als sleutelfunctie. Dat betekent dat er niet wordt geplaatst op basis van het aantal dienstjaren (LIFO), maar op andere gronden. Reden daarvoor was dat RWS een type leiderschap wil “dat medewerkers uitdaagt, hun creativiteit stimuleert en hen hun eigen werk(proces) laat inrichten”. Door de managementfuncties als sleutelfuncties aan te wijzen, hoeft de werkgever bij plaatsing geen rekening te houden met het aantal dienstjaren (LIFO) en kan zij haar andere criteria hanteren.

De bonden hebben hier grote moeite mee. Sleutelfuncties zijn niet bedoeld om op zo’n grote schaal medewerkers te gaan selecteren. Het is bovendien moeilijk om voldoende objectiviteit te garanderen bij de vraag wie in aanmerking komt voor plaatsing. Daarnaast vinden wij dat RWS voldoende normale HRM-instrumenten heeft om leidinggevenden te ontwikkelingen in de gewenste richting. Dit voorstel is daarom door de bonden afgewezen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze onderwerpen? Neem dan contact op met onze vertegenwoordiger in het DGO, Peter Wulms.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: