VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for 21 januari 2012

Bespreking voorlopige ervaringen Roosterperspectief RWS

Posted by vpwadmin op 21 januari 2012

Bij Rijkswaterstaat is onlangs het uniform roosteren onder de naam Roosterperspectief en anders werken van start gegaan. Deze werkwijze is door het georganiseerd overleg (GOR-RWS) en het Departementaal overleg van de vakorganisaties (DGO) goedgekeurd. Bij deze goedkeuring is een lijst van evaluatiepunten vastgesteld welke na zes maanden functioneren zullen worden beoordeeld. Inmiddels komen er vele opmerkingen en klachten binnen van o.a. leden van de VPW waardoor de VPW besloten heeft om een bijeenkomst te organiseren met de betrokken medewerkers van RWS. Tijdens deze bijeenkomst zal met de medewerkers van gedachten worden gewisseld en zo nodig nadere acties worden afgesproken.

Door de leden is opgemerkt dat het zinvol is om een tweetal bijeenkomsten te organiseren waardoor medewerkers uit de vroege – en late dienst deze bijeenkomst kunnen bijwonen. Deze suggestie is overgenomen en dientengevolge worden er op 10 februari 2012, twee bijeenkomsten georganiseerd.

 bijeenkomst 1:                                          bijeenkomst 2:

10.00 – 12.00 uur                                     16.00 – 18.00 uur

AC Restaurant

Atoomweg 2, 3542 AB Utrecht

Indien u interesse heeft om een van deze deze bijeenkomsten bij te wonen laat dat dan even via e-mail weten op het adres info@vpwnet.com

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bespreking voorlopige ervaringen Roosterperspectief RWS