VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Impasse CAO onderhandelingen nog niet doorbroken

Posted by vpwadmin op 15 juni 2011

Twee weken geleden heeft Binnenlandse Zaken (BZK) een handreiking gedaan om uit de CAO impasse te komen. Zie voor de inhoud van deze handreiking en het verdere verloop de berichten die hierover binnenkort verschijnen op onze website: www.rijksvakbonden.nl

Ondanks dat de Rijksvakbonden (VPW, JUVOX, VPW, VCPS) deze mogelijkheid graag hadden benut om uit de huidige patstelling te komen, liep het uiteindelijk op niets uit. BZK keert terug naar een bod van 0% in 2011 en 2012 (zie standpunt van BZK dat binnenkort op onze website wordt gepubliceerd). We zijn dus weer terug bij af: geen garantie dat de bezuinigingen van dit kabinet zonder gedwongen ontslagen verlopen, en geen salarisverhoging. Actie op 21 juni op Schiphol De Abvakabo organiseert op 21 juni op Schiphol een grootschalige bijeenkomst tussen 12.00 en 14.00 uur. Deze bijeenkomst wordt ook door de VPW ondersteund. Let op: als u als lid van de VPW aan deze actie wilt meedoen, moet u hier verlof voor opnemen. De Abvakabo is, in tegenstelling tot de VPW, van mening dat deze actie niet beperkt kan blijven tot een lokale manifestatie maar dat dit een actie moet worden die landelijke uitstraling heeft. Afgelopen week is via een mailbericht een oproep aan leden van de Abvakabo gestuurd (met name in het oosten van het land) om deel te nemen aan deze actie. Abvakabo meldt in dit bericht dat er busvervoer georganiseerd wordt en wekt met deze oproep de indruk dat dit vervoer beschikbaar is voor de leden van ALLE vakbonden. Wat de Abvakabo echter heeft nagelaten is om de VPW vooraf in kennis te stellen van het versturen van dit bericht. Op deze manier wordt de VPW min of meer gedwongen hier aan mee te werken. Het spreekt voor zich dat de VPW er naar streeft om het geplande busvervoer ook voor haar leden beschikbaar te stellen. Het kan echter niet zo zijn dat dit op deze manier wordt afgedwongen door de Abvakabo. Het motto voor de CAO 2011 is immers niet voor niets: “SAMEN STERK VOOR PUBLIEK WERK”. De VPW is momenteel in overleg om hierover verder afspraken te maken. Zodra er afspraken zijn gemaakt over het vervoer ontvangt u zo spoedig mogelijk meer informatie.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: