VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Over VPW

 • Archief

 • Advertenties

Stomerijvergoeding RWS alsnog landelijk van toepassing

Posted by vpwadmin op 14 mei 2011

Door het DT RWS is besloten dat er in het kader van de uniformering van de bedrijfsprocessen een stomerijvergoeding aan de medewerkers wordt toegekend. De ingangsdatum van deze regeling is 1 april 2008.  Gebleken is dat dit besluit bij een aantal diensten pas in 2009 bekend is geworden. Daardoor hebben de managers/districtshoofden geen aanvraag ingediend voor de periode 2008. Als gevolg daarvan kregen de medewerkers geen stomerijvergoeding zoals bedoeld in het DT-besluit.

Een aantal medewerkers heeft verzocht om een vergoeding met terugwerkende kracht over de periode april – december 2008. Dit
verzoek is aanvankelijk afgewezen omdat in een interne notitie van het KCC melding wordt gemaakt dat er niet met terugwerkende kracht over 2008 wordt vergoed.

Feitelijk zijn de medewerkers niet verantwoordelijk voor de aanvraag van 2008 maar, zoals boven omschreven, de
manager/districtshoofden. Dat deze aanvraag te laat of niet is ingediend is op zich verklaarbaar. Echter dat vervolgens de medewerkers geen rechten op vergoeding zouden hebben is minder logisch en zelfs onredelijk.

De CFO RWS is er mee akkoord gegaan dat aan het verzoek moet worden voldaan de stomerijvergoeding alsnog met terugwerkende
kracht tot 1 april 2008 uit te betalen, tenzij:

 • stomerijkosten op een andere wijze zijn vergoed
  (bijvoorbeeld door middel van een interne declaratie;
 • er in die periode een dienstspecifieke regeling was,
  waarbij een positief verschil op grond van de huidige regeling kan worden
  uitbetaald.

Alvorens tot nabetaling wordt overgegaan zal moeten worden vastgesteld welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Hiertoe dient een opgave te worden gezonden aan het KCC vóór 13 mei 2011. Deze opgave wordt samengesteld onder de veranwoordelijkheid van de directeur Bedrijfsvoering van de diensten.

Met dit besluit is tegemoetgekomen aan de eis van de VPW om een uniforme toepassing van de stomerijvergoeding RWS tot stand te brengen.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: