VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderhandelingen cao Rijk vastgelopen

Posted by vpwadmin op 6 februari 2011

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren voor 2011 zijn vastgelopen. Het bleek onmogelijk voor de bonden om afspraken te maken met minister Donner over een fatsoenlijke loonontwikkeling en bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen. De bonden gaan nu hun achterbannen raadplegen over de vervolgstappen. Jan Willem Dieten, bestuurder van Abvakabo FNV: “Helaas moeten we constateren dat het Rijk niets wil doen om te komen tot een fatsoenlijke cao.”

Zo wil het kabinet tot 2015 1,8 miljard bezuinigen op het Rijk, waarbij de minister gedwongen ontslagen niet wil uitsluiten. Maar dan is het Rijk heel veel geld kwijt aan ontslagprocedures en WW. Bovendien verdwijnen over enkele jaren minstens 30.000 rijksambtenaren door natuurlijk verloop. In die periode neemt de krapte op de arbeidsmarkt gigantische vormen aan. Dan moet het Rijk een ijzersterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Dieten: “De bezuinigingsplannen van Donner zijn dom, kortzichtig en duur. Volgens Abvakabo FNV kan het ook toekomstgericht en voordelig. Met behoud van jonge ambtenaren en zonder ontslagen. Dan moet je wel naar 2020 durven kijken en niet ophouden bij 2014. Hoewel de onderhandelingen over de cao zijn vastgelopen, praten partijen in maart wel verder over het Sociaal Flankerend Beleid. Het huidige Sociaal Flankerend Beleid, waarin instrumenten en voorzieningen zijn opgenomen om personele gevolgen bij reorganisaties zo goed mogelijk op te vangen, loopt nog door tot 1 januari 2012. Ook na die tijd zullen er binnen het Rijk veel veranderingen zijn en daarom zijn nieuwe afspraken, voor de periode na 1 januari 2012, nodig. Deze afspraken worden vastgelegd in een aparte overeenkomst en zijn geen onderdeel van de cao.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: