VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Verlenging PC-Privé subsidie tot 1 maart 2011

Posted by vpwadmin op 25 januari 2011

De VPW heeft met de SG van het ministerie van I&M overeenstemming bereikt over een verlenging van de PC-Privé subsidieregeling tot 1 maart 2011. Deze regeling was door de werkgever éénzijdig ingetrokken per 31 december 2010.

Eind 2010 heeft het ministerie van I&M besloten om de PC-Privé subsidieregeling voor de medewerkers van I&M (voorheen V&W) per 31 december 2010 in te trekken. Dit hing al enige tijd in de lucht maar het definitieve besluit is nooit met de VPW besproken. Dat is opmerkelijk want deze subsidieregeling is een arbeidsvoorwaarde. De VPW begrijpt dat het bestaansrecht van deze regeling is verdwenen. I&M is al enige jaren het enige departement met een dergelijke regeling. De VPW accepteert echter niet dat arbeidsvoorwaardelijke regelingen zonder overleg worden gewijzigd of geschrapt.

In het DGO van donderdag 20 januari heeft de VPW haar standpunt aan de SG kenbaar gemaakt. De SG erkende dat dit besluit zonder wederzijdse instemming tot stand was gekomen en dus feitelijk niet genomen had mogen worden. Na overleg is overeenstemming bereikt over een verlenging van de regeling tot 1 maart a.s. voor alle medewerkers die voordien gebruik konden maken van de regeling.

Dit betekent dat alle medewerkers van I&M die voldoen aan de voorwaarden, tot 1 maart a.s. nog gebruik kunnen maken van de PC-Privé subsidieregeling.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: