VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Rijksvakbonden gaan overleggen met de kaderleden

Posted by vpwadmin op 15 januari 2011

Voor de kerst berichtten wij u dat het CAO-overleg met minister Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet tot meer ruimte en toenadering
heeft geleid. De bonden vragen een loonsverhoging van 2% en een garantie dat
geen enkele medewerker ontslagen wordt als gevolg van de bezuinigingen.
Minister Donner biedt geen enkele loonsverhoging en acht het onmogelijk om te
bezuinigen op de Rijkssector zonder gedwongen ontslagen.
Uiteindelijk is afgesproken dat de bonden zich gaan bezinnen op de ontstane situatie.


De Rijksvakbonden van het Ambtenarencentrum willen dit samen met de leden doen.
Hoe gaan wij verder? Moeten wij onze eisen bijstellen of afdwingen? En vinden wij
alles even belangrijk of zijn sommige onderwerpen belangrijker dan andere?

Daarover willen de vakbonden met de kaderleden gaan praten op 4 februari 2011.
De kaderleden ontvangen zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: