VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for januari, 2011

Verlenging PC-Privé subsidie tot 1 maart 2011

Posted by vpwadmin op 25 januari 2011

De VPW heeft met de SG van het ministerie van I&M overeenstemming bereikt over een verlenging van de PC-Privé subsidieregeling tot 1 maart 2011. Deze regeling was door de werkgever éénzijdig ingetrokken per 31 december 2010.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Verlenging PC-Privé subsidie tot 1 maart 2011

SAMEN STERK VOOR PUBLIEK WERK

Posted by vpwadmin op 19 januari 2011

De samenwerkende bonden van overheids- en onderwijspersoneel organiseren een actie onder het motto “samen sterk voor publiek werk”.
Deze actie kent twee onderdelen. Er is een manifest verschenen waarin de bonden oproepen het publieke werk te ondersteunen. Daarnaast is er op 17 februari een landelijke manifestatie. De VPW doet mee aan het manifest en aan de landelijke manifestatie.  

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor SAMEN STERK VOOR PUBLIEK WERK

Rijksvakbonden gaan overleggen met de kaderleden

Posted by vpwadmin op 15 januari 2011

Voor de kerst berichtten wij u dat het CAO-overleg met minister Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet tot meer ruimte en toenadering
heeft geleid. De bonden vragen een loonsverhoging van 2% en een garantie dat
geen enkele medewerker ontslagen wordt als gevolg van de bezuinigingen.
Minister Donner biedt geen enkele loonsverhoging en acht het onmogelijk om te
bezuinigen op de Rijkssector zonder gedwongen ontslagen.
Uiteindelijk is afgesproken dat de bonden zich gaan bezinnen op de ontstane situatie.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Rijksvakbonden gaan overleggen met de kaderleden

Onderteken het manifest voor Overheids- en onderwijspersoneel!

Posted by vpwadmin op 5 januari 2011

 Overheids- en onderwijspersoneel eist respect en kwaliteit in ons werk! Nederland werkt zich uit de crisis. De overheid en dus de werknemers bij overheid en onderwijs dragen daar fors aan bij. Maar het nieuwe kabinet bezuinigt duizenden werknemers weg, wil geen salarisverhoging betalen en de rechtspositie van ambtenaren afschaffen. Het kabinet gedraagt zich als een werkgever uit het grijs verleden. Mèt dictaten, zònder overleg.

Bijgevoegd treft u aan een manifest waaruit het standpunt van de gezamenlijke bonden blijkt. De leden van de VPW worden nadrukkelijk uitgenodigd dit manifest te ondertekenen. De ABVAKABO zal namens de gezamenlijke bonden de ingezonden manifesten verzamelen.

Manifest Ambtenaren eisen toekomst

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderteken het manifest voor Overheids- en onderwijspersoneel!