VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Beëindiging regeling PC-privé bij het ministerie van IenM

Posted by vpwadmin op 14 december 2010

Onlangs heeft de SG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het DGO geïnformeerd dat de regeling “PC-privé” bij dit ministerie per 1 januari 2011 zal worden beëindigd. Deze informatie is schriftelijk aangeboden kort voor aanvang van de DGO-vergadering waardoor de DGO-leden redelijkerwijs niet in staat waren om de informatie te beoordelen en, zo nodig, te bespreken. De VPW heeft de SG hier op gewezen en verzocht om bespreking in het DGO. De SG heeft laten weten hier geen noodzaak toe te zien en is van mening dat  het beëindigen van de regeling niet ter instemming aan het DGO hoeft te worden voorgelegd maar dat kan worden volstaan met een mededeling. De VPW is het met deze zienswijze niet eens en zal de SG hier over informeren.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: