VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

NIEUWSBRIEF CAO-ONDERHANDELINGEN

Posted by vpwadmin op 22 november 2010

Inmiddels overlegde het AC, samen met de collega-bonden, vier maal met Binnenlandse Zaken (BZK) over een nieuwe CAO. Ondanks al deze besprekingen, zit er nog niet veel schot in de onderhandelingen.

De loonsverhoging houdt ons verdeeld. De bonden en BZK verschillen van mening over wat een gerechtvaardigde looneis is. BZK houdt vol dat 0% gerechtvaardigd is en de bonden vinden 2% gerechtvaardigd.

De werkgelegenheid in de komende kabinetsperiode vermindert sterk binnen de Rijkssector. De bonden verschillen met BZK van mening over de gewenste aanpak. Andere pijnpunten zijn: de afschaffing van het verbod op nachtarbeid voor 55+, vereenvoudiging van woon-werkverkeer en de afschaffing van de mobiliteitstoelage.

Op de andere punten zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken, loopbaanpaden, vakmanschap en professionele ruimte en diversiteit vinden we elkaar beter op gemeenschappelijke uitgangspunten. Maar ook deze onderwerpen vragen nog nader overleg. De tussentijdse conclusie is dan ook dat we op de belangrijkste onderwerpen ver uit elkaar liggen. Donderdag a.s. overleggen we verder om te bezien of we nader tot elkaar kunnen komen.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: