VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for november, 2010

Onderhandelingen over CAO worden verlengd

Posted by vpwadmin op 30 november 2010

De 1e ronde van de onderhandelingen over de rijkscao wordt verlengd en wel tot 9 december. In de tussentijd gaan 2 afzonderlijke werkgroepen verkennen of ze openingen kunnen vinden bij de 2 grootste twistpunten: een nieuw loongebouw, gecombineerd met een loonsverhoging, en het al of niet gedwongen ontslaan van ambtenaren bij de komende reorganisaties van de rijksoverheid.

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderhandelingen over CAO worden verlengd

NIEUWSBRIEF CAO-ONDERHANDELINGEN

Posted by vpwadmin op 22 november 2010

Inmiddels overlegde het AC, samen met de collega-bonden, vier maal met Binnenlandse Zaken (BZK) over een nieuwe CAO. Ondanks al deze besprekingen, zit er nog niet veel schot in de onderhandelingen.

De loonsverhoging houdt ons verdeeld. De bonden en BZK verschillen van mening over wat een gerechtvaardigde looneis is. BZK houdt vol dat 0% gerechtvaardigd is en de bonden vinden 2% gerechtvaardigd.

De werkgelegenheid in de komende kabinetsperiode vermindert sterk binnen de Rijkssector. De bonden verschillen met BZK van mening over de gewenste aanpak. Andere pijnpunten zijn: de afschaffing van het verbod op nachtarbeid voor 55+, vereenvoudiging van woon-werkverkeer en de afschaffing van de mobiliteitstoelage.

Op de andere punten zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken, loopbaanpaden, vakmanschap en professionele ruimte en diversiteit vinden we elkaar beter op gemeenschappelijke uitgangspunten. Maar ook deze onderwerpen vragen nog nader overleg. De tussentijdse conclusie is dan ook dat we op de belangrijkste onderwerpen ver uit elkaar liggen. Donderdag a.s. overleggen we verder om te bezien of we nader tot elkaar kunnen komen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor NIEUWSBRIEF CAO-ONDERHANDELINGEN

CAO-overleg gestart

Posted by vpwadmin op 9 november 2010

Op dinsdag 9 november hebben de bonden en BZK elkaars inzetbrieven toegelicht. Het overleg verliep in een goede sfeer, maar het was duidelijk dat we mijlenver van elkaar afzitten als het gaat om de gewenste loonstijging. Over enkele onderwerpen die geen geld of minder geld kosten, ligt het in veel gevallen eenvoudiger, maar dat het geen gemakkelijke onderhandelingen zullen worden, staat wel vast.

De komende twee weken komen we vier keer bij elkaar. Dan komen alle onderwerpen aan de orde, ook de loonstijging. Aan het einde maken we de balans op. Afhankelijk van de ruimte die BZK biedt, zullen we dan de eerste conclusies moeten trekken.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor CAO-overleg gestart

Inzetbrief CAO-Rijk 2011

Posted by vpwadmin op 6 november 2010

De CAO-onderhandelingen voor de sector Rijk gaan beginnen. Op maandag 8 november hebben BZK en de gezamenlijke bonden hun  inzetbrieven uitgewisseld. Het Ambtenarencentrum (NCF, JUVOX, VPW en VCPS) heeft ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij een gezamenlijke inzet van de centrales van  overheidspersoneel. In deze  gezamenlijke inzet is duidelijk gekozen voor een normale loonsverhoging voor 2011.

In zijn inzetbrief negeert minister Donner niet alleen de gerechtvaardigde wens van een normale loonsverhoging in 2011, maar stelt hij zelfs voor om ook in 2012 nul procent salarisstijging af te spreken. Het spreekt vanzelf dat het Ambtenarencentrum , evenals de overige centrales van overheidspersoneel, hier niet over zijn te spreken.

Dinsdag 9 november om 12.00 uur starten in Den Haag de CAO-onderhandelingen. Het enorme verschil tussen onze inzet en die van BZK zal de komende onderhandelingen niet makkelijk maken. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Hieronder vindt u de inzetbrieven en de persberichten van de centrales van overheidspersoneel en BZK.

Inzet_cao_Rijk_-_4_bonden

persbericht-bonden

Inzet_cao_Rijk_-_werkgever

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Inzetbrief CAO-Rijk 2011