VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Onderzoek naar Substantieel Bezwarende Functies RWS

Posted by vpwadmin op 4 oktober 2010

De VPW heeft vernomen dat RWS een onderzoek laat uitvoeren naar de substantiele bezwarendheid van de functie van natte verkeersleider. De VPW was van dit onderzoek niet op de hoogte. Maatregelen rondom SBF maken volgens de VPW onderdeel uit van een CAO-afspraak uit de CAO 2005-2006. Wij willen daarom betrokken zijn bij dit onderzoek en zullen dit RWS laten weten. 

In de CAO Rijk 2005-2006 hebben de bonden met BZK afspraken gemaakt over de substantieel bezwarende functies. Onderdeel van die afspraken was dat gekeken ging worden naar mogelijkheden om  het werken in een bezwarende functie te voorkomen of te beperken. Dit zou gaan via twee lijnen: een tweede carrière en gezond fit en weerbaar langer doorwerken in een werkbare functie. Voor de substantieel bezwarende functies bij RWS is toentertijd een werkgroep ingesteld die deze twee lijnen moest verkennen. Namens de bonden zat Peter Wulms, onze SOR- en DGO vertegenwoordiger in deze werkgroep. Helaas zijn uit deze werkgroep nooit aansprekende resultaten gekomen. Blijkbaar wordt dit onderwerp door RWS weer opgepakt. Wij zullen dan ook laten weten dat de VPW ook nu weer betrokken wil zijn bij alle activiteiten rondom de substantieel bezwarende functies.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: