VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Vaste TOD bij Rijkswaterstaat?

Posted by vpwadmin op 26 augustus 2010

Binnen Rijkswaterstaat is regelmatig discussie of een vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) wenselijk is. Enige tijd geleden is er een pilot uitgevoerd bij de dienst Zuid-Holland van RWS waarbij is vastgesteld dat zowel RWS als de medewerkers van deze dienst positief waren over een vaste toelage voor onregelmatige dienst.

Inmiddels is er bij diverse diensten van RWS de behoefte ontstaan om een vaste TOD toe te passen. Echter, uniforme regelgeving inzake ontbreekt binnen RWS.
Dit is noodzakelijk om willekeurige toepassing binnen de diensten van RWS te voorkomen.
Het Departementaal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft daarom onlangs de Secretaris Generaal van dit ministerie verzocht om een overzicht van de diensten binnen RWS die een vaste TOD hebben ingevoerd, alsmede een opgave van diensten die plannen hebben om een vaste TOD in te voeren.
Uit deze opgave blijkt dat er twee diensten een vaste TOD toepassen en er geen informatie bekend is dat er bij overige diensten wensen bestaan om een vaste TOD in te voeren.
In het DGO van 26 augustus is aan de SG gemeld dat er bij de dienst Utrecht dergelijke plannen wel degelijk bestaan. Het DGO heeft aangegeven dat er bij deze dienst een berekeningsmethodiek is voorgenomen die afwijkt van de methodiek die bij de overige diensten van toepassing is. Dit is volgens het DGO ongewenst en in tegenspraak met de doelstelling van RWS om uniforme toepassing van de regelgeving toe te passen.
De SG heeft vervolgens RWS verzocht om onderzoek inzake en terugmelding aan het DGO.
Uniforme toepassing van de regelgeving werd door de SG onderschreven teneinde willekeur in de toekenning van een vaste TOD te voorkomen.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: