VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Pensioenmaatregel Donner treft ABP niet

Posted by vpwadmin op 18 augustus 2010

ABP hoort niet bij de groep pensioenfondsen die volgens minister Donner eerder zou moeten overgaan tot het verminderen van pensioenrechten dan gepland.

ABP heeft vorig jaar een herstelplan ingediend dat is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan heeft ABP 2 instrumenten benoemd met behulp waarvan de dekkingsgraad in 5 jaar tijd weer op het vereiste niveau van 105% moest komen. Dat zijn tijdelijke premieopslagen en het niet indexeren van pensioenen. Het bestuur heeft gekozen voor deze instrumenten om juist ingrepen als het verminderen van pensioenrechten te voorkomen. Dat is op dat moment dan ook niet opgenomen in het herstelplan van ABP. Het herstel van de financiƫle positie van ABP ligt op dit moment op schema met het pad zoals dat in het herstelplan geschetst is. Wel heeft het bestuur zich gerealiseerd dat indien het herstel trager zou verlopen dan het herstelplan aangeeft, er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Als maatregelen kunnen daarbij in aanmerking komen een verdere verhoging van de tijdelijke premieopslag en een korting van de pensioenaanspraken. Het ABP-bestuur doet alles wat in haar vermogen ligt om een korting te voorkomen.

(bron: ABP)

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: