VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Stomerijvergoeding wordt niet uniform toegepast

Posted by vpwadmin op 29 april 2010

In oktober 2009 heeft de VPW bekendheid gegeven aan de uniforme stomerijvergoeding die sinds april 2008 van kracht is binnen RWS. Het blijkt dat er diensten zijn die slechts een vergoeding honoreren met ingang van 1 janauari 2009. Er wordt ter onderbouwing verwezen naar regelgeving binnen Roovur.

Voor de duidelijkheid: Het besluit om met terugwerkende kracht de stomerijvergoeding te verkrijgen is vastgelegd als een landelijke regeling en onverkort van kracht voor geheel RWS. Indien leden een afwijzing ontvangen op het verzoek om nabetaling vanaf de periode april 2008 verzoek ik hen in contact te treden met de VPW voor juridische ondersteuning.

____________________________________________

Ter info: zie het eerder geplaatste artikel.

Binnen Rijkswaterstaat zijn er veel medewerkers werkzaam die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden beroepshalve uniformkleding dragen. Een groot aantal medewerkers draagt deze dienstkleding als gevolg van de “Dresscode” (kledingvoorschrift) bij RWS. Onder andere zijn dit Weginspecteurs en Officieren van Dienst. Van deze medewerkers wordt verwacht dat zij deze uniformkleding goed onderhouden en reinigen. Al de medewerkers die dienstkleding dragen naar aanleiding van het kledingvoorschrift , hebben recht op een vergoeding indien volgens het label van deze dienstkleding de kleding gereinigd dient te worden in een stomerij. Wanneer kleding gewassen kan worden wordt geen vergoeding betaald. De vergoedingsregeling is gebaseerd op de gemiddelde stomerijkosten en bedragen € 12,- per maand. Deze vergoeding wordt jaarlijks uitgekeerd en als een nettobedrag van € 144,-in de maand april uitgekeerd. Deze regeling is van kracht sinds april 2008. Het blijkt dat veel medewerkers van Rijkswaterstaat niet van deze regeling op de hoogte zijn en derhalve geen, of een lagere vergoeding ontvangen. De leden van de VPW die beroepshalve dienstkleding dragen, en vaststellen dat het label aangeeft dat deze kleding gestoomd dient te worden, wordt geadviseerd om bij hun leidinggevende een verzoek tot vergoeding in te dienen. Dit verzoek tot vergoeding kan met terugwerkende kracht vanaf april 2008 worden ingediend. Indien hierbij ondersteuning nodig is van de VPW wordt de leden geadviseerd om dit per e-mail aan het secretariaat van de VPW te melden.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: