VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Ambtenaren steeds minder deskundig

Posted by vpwadmin op 15 april 2010

Door marktwerking is de deskundigheid van de ambtenaren de laatste decennia flink teruggelopen. Het nieuwe kabinet moet daarom juist gaan investeren in ambtenaren. Zo kan de dienstverlening verbeterd worden en is inhuur van externen niet meer nodig.

Dat betoogt Herman Tjeenk Willink in het jaarverslag van de Raad van State.

Marktwerking heeft er voor gezorgd dat de professionaliteit binnen het openbaar bestuur onder druk is komen staan, zegt Tjeenk Willink in de Algemene Beschouwingen van het jaarverslag. De staat is de afgelopen decennia volgens de principes van de markt ingericht, met het openbaar bestuur als bedrijf en de burger als klant. Er is een grote tussenlaag ontstaan van managers en communicatieafdeling waardoor de kloof tussen de verantwoordelijke minister en de uitvoerende werknemers is vergroot. Politieke partijen zijn van plan flink te bezuinigen op het overheidsapparaat. Ook is er veelvuldig geopperd ministeries samen te voegen. Volgens Tjeenk Willink heeft dit hooguit een tijdelijk effect. In plaats daarvan pleit hij voor investeren in deskundigheid van ambtenaren. Ook moet er meer ruimte komen voor het eigen vakmanschap van leraren, doktoren, politieagenten. De overheid moet ze niet belasten met zaken die niet bij hun primaire taak horen.

Bron | Raad van State

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: