VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

RWS informeert diensteenheden over 15-punten brief

Posted by vpwadmin op 28 januari 2010

Naar aanleiding van de 15-puntenbrief is er bij enkele diensten van RWS onduidelijk ontstaan over de bovenstaande brief. Met name zijn enkele diensten overgegaan tot invoering. De wnd. DG van RWS heeft op 27 januari jl. de hoofden van de diensteenheden opgedragen om met onmiddellijke ingang toepassing te beëindigen.

Met name omdat in de 15-puntenbrief de inhoud van regelgeving ter discussie is, wordt vastgesteld dat dit niet de bevoegdheid is van districtshoofden. De inhoud van de 15-punten brief moet eerst door het DT-RWS worden geaccordeerd en het overlegtraject met GOR en het DGO moet worden afgerond voordat deze brief van kracht kan worden. De leden van de VPW wordt verzocht om toe te zien of dit besluit van de wnd.DG-RWS wordt nageleefd en indien dat niet het geval is de VPW te informeren.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: