VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

RWS neemt besluit ten aanzien van 15-punten brief

Posted by vpwadmin op 12 januari 2010

Het DT-RWS heeft, naar aanleiding van de opmerkingen van het DGO en de Groepsondernemingsraad van RWS, besloten om de invoering van de onderwerpen van de 15-punten brief vooralsnog niet uit te  voeren. De reden van dit besluit is dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat ten aanzien van de exacte consequenties ten aanzien van de onderwerpen die zijn beschreven in de 15-punten brief.

Het DT-RWS wil dat dit onderwerp eerst in de voorbereidingsgroep wordt besproken waarna het DT-RWS een besluit zal nemen. In dit besluit zal het reguliere overleg met de medezeggenschap en de vakbonden worden opgenomen. De HID’en van RWS zijn inmiddels over dit besluit geïnformeerd. Samengevat komt het er op neer dat er geen invulling wordt gegeven aan de onderwerpen beschreven in de 15-punten brief voordat het DT-RWS een besluit heeft genomen.  De VPW verzoekt haar leden om deze afspraak binnen de diverse diensten te controleren en, indien er door de diensten afwijkend van dit besluit van het DT-RWS wordt besloten, de VPW hier over te informeren.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: