VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Gedeeltelijke indexatie ABP door verbeterde financiële positie

Posted by vpwadmin op 16 november 2009

Het bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de sectoren overheid en onderwijs (indexatie). De gedeeltelijke indexatie bedraagt 0,45%. Ook de premies worden aangepast. De voorgenomen besluiten van het ABP-bestuur worden nog voor advies voorgelegd aan de Deelnemersraad en de Werkgeversraad.

 

 Indexatie 2010
De vermogenspositie van ABP is in 2009 verbeterd. De dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen van ABP en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen, is opgelopen tot 105%. Hierdoor is gedeeltelijke indexatie mogelijk. In 2009 stegen de lonen gemiddeld met 2,20%. De pensioenen gaan per 1 januari 2010 omhoog met 0,45%. Hiervan is 0,28% structureel en 0,17% incidenteel. Een hogere indexatie is op dit moment niet mogelijk omdat de financiële positie van ABP dat niet toelaat. In mei 2010 bekijkt het bestuur of het pensioen verder verhoogd kan worden. Of dat er, bij economische tegenwind, misschien andere maatregelen zoals een tijdelijke premieverhoging nodig zijn.

 Premie 2010
Volgens het Herstelplan van ABP is per 1 juli 2009 de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen tijdelijk verhoogd met 1%. Deze verhoging vervalt vooralsnog per 1 januari 2010. De geplande tijdelijke verhoging per 1 januari 2010 van 2% gaat ook vooralsnog niet door.

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2010 stijgt met 0,3%. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds de deelnemers langer doorwerken en anderzijds er jaarlijks steeds minder deelnemers onder het overgangsrecht FPU vallen. De premie voor de Anw-compensatie daalt van 0,4% naar 0,3%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt niet.

 (Bron ABP)

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: