VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Salaris van Rijksambtenaren bevriezen?

Posted by vpwadmin op 10 oktober 2009

Recent is via de pers bekend geworden dat de minister van Binnenlandse zaken van mening is dat er een bevriezing van de salarissen van Rijksambtenaren dient plaats te vinden. Dit bericht heeft veel onduidelijkheid veroorzaakt bij de leden van de VPW. Om deze onduidelijkheid op te heffen worden onderstaand de feiten beschreven.

Op dit moment is er een wederzijds overeengekomen CAO van toepassing die afloopt per 31 december 2010. Tot aan deze datum is enige aanpassing slechts mogelijk na overleg en goedkeuring van de vakbonden. Het zal duidelijk zijn dat de vakbonden niet zullen instemmen met voorstellen die tot een verslechtering van de CAO zullen leiden.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO zullen naar verwachting aanvangen medio 2010. Momenteel is de VPW bezig om de mening van de leden te inventariseren en op basis hiervan voorstellen te maken die aan de onderhandelaars van de VPW worden meegegeven om te overleggen met de minister van BZK. Naar aanleiding van de bovenstaande opmerking van de minister stelt de VPW zich op het standpunt dat er geen reden is om Rijksambtenaren alvast een bevriezing van het salaris op te leggen. Immers als de lonen in het bedrijfsleven stijgen, moet de overheid meedoen. De VPW houdt vast aan de afspraak van het sociaal akkoord. Daarin staat dat de publieke en collectieve sector gelijk behandeld zullen worden en dat de koopkracht behouden zal blijven voor marktsector en publieke sector.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: