VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Doorwerken na 65 jaar bij Rijk wordt makkelijker

Posted by vpwadmin op 28 september 2009

24 september 2009

In het overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de vakbonden is afgesproken dat “het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd” als ontslaggrond uit het ARAR zal worden geschrapt. Dat betekent dat rijksambtenaren die dat wensen, door kunnen werken tot na hun 65e en dit niet geweigerd kan worden op grond van een ‘zwaarwegend dienstbelang’. Momenteel geldt binnen de sector Rijk de tijdelijke gedragslijn inzake doorwerken na het bereiken leeftijd 65 jaar (circulaire van de minister van BZK van 14 februari 2008). Deze circulaire is geldig tot 1 januari 2010. Op grond van deze richtlijn kan een verzoek om langer door te werken geweigerd worden. De benodigde wijziging van het ARAR zal nog niet op 1 januari 2010 zijn gerealiseerd. Om die reden is met de vakbonden afgesproken dat, tot het moment van inwerkingtreding van de ARAR-wijziging, de werkingsduur van de huidige tijdelijke gedragslijn zal worden verlengd. Nieuwe verzoeken van rijksambtenaren om door te werken, zullen echter altijd worden gehonoreerd. Medewerkers die nu al onder de werking van de tijdelijke gedragslijn vallen, kunnen desgewenst ook na 1 januari 2010 hun dienstverband voortzetten.

(bron BZK)

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: