VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Aanpassing besluit vergoeding woon-werkverkeer RWS dienst Zeeland

Posted by vpwadmin op 15 augustus 2009

Het hanteren van de postcodes ter bepaling van de afstand woonplaats – plaats van tewerkstelling heeft in een aantal gevallen geleid tot een onjuiste berekening van de reiskostenvergoeding. Binnenkort zal het DT van RWS dienst Zeeland voor haar medewerkers besluiten tot een aanpassing daarvan. Dit zal voor een aantal medewerkers leiden tot extra te declareren kilometers. Dit geldt met name voor medewerkers, die werkzaam zijn op de Kreekraksluizen, de Krammersluizen, de Roompotsluis, de Verkeerspost Wemeldinge, de Verkeerspost Hansweert en de Verkeerspost Terneuzen.
De herberekening van de vergoeding vindt plaats met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008.
Gelet op de vakantieperiode zal de afhandeling van een en ander waarschijnlijk in de loop van september plaatsvinden.

Een aantal leden van de VPW hebben reeds bezwaar aangetekend deze onjuiste berekening. RWS dienst Zeeland heeft verzocht om geen bewaren meer in te dienen aangezien deze zaak zeer waarschijnlijk zal worden opgelost met het intrekken van het bestreden besluit en het nemen van een nieuw besluit waarin de juiste kilometerafstand wordt opgenomen. De VPW adviseert haar leden om geen nieuwe bezwaren meer in te dienen maar afronding af te wachten. Overigens dienen reeds ingediende bezwaren niet te worden ingetrokken.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: